Over Ki Mobiel

Waarom is KI Mobiel het alternatief voor KI in de toekomst?

  • Prijs: varkenshouders kunnen alleen blijven bestaan als de kosten verlaagd worden.
  • Kwaliteit van sperma is beter in vergelijking met reguliere KI. Dit omdat er meer goedgekeurde zaadcellen per dosis gebruikt worden, er niet met sperma ‘gesleept’ wordt door heel Nederland, de spermavoeding die wij gebruiken significant beter is en KI Mobiel gebruik maakt van de nieuwste CASA apparatuur met morfologie bepaling. Wij maken gebruik van mengsperma, dit is toegestaan als het sperma op het UBN-nummer blijft waar ook de donor dieren zich bevinden.
  • Kwaliteit van de genetica is hoger omdat u als varkenshouder eerste keus heeft in de aankoop van uw genetica, bovendien kunt u de selectiecriteria aanscherpen; u kunt beren kopen die perfect passen bij uw specifieke bedrijf!
  • Kwaliteit van de nakomelingen zijn beter, uw biggen zullen in uniformiteit omhoog schieten. Dit heeft meestal een gunstig effect op de prijs van de biggen.
  • Uw bedrijf wordt minder blootgesteld aan besmettelijke ziektes en virussen omdat uw bedrijf nu gemiddeld eenmaal per twee jaar levend materiaal krijgt aangevoerd, nieuwe beren. De reguliere KI brengt wekelijks levend materiaal, sperma, uw bedrijf binnen.