SPERMAVOEDING

KIM Porcine

Voor ons is het belangrijk dat het sperma een week lang goed is omdat wij één keer per week onze klanten bezoeken. Hiervoor hebben wij een eigen verdunner ontwikkeld met als belangrijke toevoeging Porxcell en Matrix.

  • Porexcell is een synthetisch eiwit wat het eiwit uit runder bloed vervangt die normaliter in sperma voeding wordt gebruikt met alle nadelen van dien.
  • Matrix verbetert vruchtbaarheid.
  • Matrix voorkomt dat zaadcellen een precipitaat vormen, indien bewaard in vloeibare verdunner, minder bezinking.
  • Matrix verbetert de leefbaarheid en de levensduur van de zaadcellen.
  • Matrix vermindert mogelijk terugvloeien van verdund sperma na kunstmatige inseminatie.
  • Matrix vermindert de schadelijke effecten van plotselinge temperatuurschommelingen.

Matrix kan het beste worden gecombineerd met Porexcell. De natuurlijke polysachariden vormen bij lage concentraties – een losse beschermende gel samen met het Porexcell eiwitten.

Naar aanleiding van bacteriemonsters kunnen wij de samenstelling van de antibiotica in de sperma voeding wijzigen. Tevens hebben wij ook in ons assortiment KIM Cabra voor geiten en KIM Lapin voor konijnen.

De antibiotica in de KIM Porcine wordt aangepast aan de bacteriecultuur binnen een bedrijf.

Velen van u hebben het wel eens meegemaakt, opeens een ongekend hoog percentage herdekkers. De leverancier van het sperma voelt zich niet aangesproken omdat op andere bedrijven waar het zelfde sperma is geleverd geen problemen zijn. Het vertrouwen van de varkenshouder is weg en hij beluit bij een andere leverancier te bestellen. Dit sperma scoorde het normale herdekkers percentage. De varkenshouder blijft de leverancier de schuld geven en de leverancier blijft erbij dat ze goed sperma hebben afgeleverd.

Met de kennis van nu kunnen wij constateren dat zowel de zeugenhouder als de leverancier gelijk hebben. Hoe kan dit?

Op elk varkensbedrijf heerst een bedrijfsgebonden bacterieflora. De bacteriën vormen een domein van eencellige, soms in kolonies levende micro-organismen. Een bacterie is een prokaryoot en heeft dus geen celkern. Het erfelijk materiaal zweeft rond in het cytoplasma. Het DNA bestaat meestal uit één enkel ringvormig chromosoom, vaak vergezeld van één of meer plasmiden, die eveneens genetische informatie bevatten.

En nu komt het: Bacteriën kunnen onderling plasmiden uitwisselen, conjugatie, waardoor zij recombineren. Op deze wijze ontstaan voortdurend nieuwe bacterie variëteiten. Plasmiden zijn cirkelvormige strengen DNA van eencellige organismen. In de ovaria van de zeug zijn ook kolonies van micro-organismen aanwezig. En steriel sperma winnen is een utopie. Sperma verwerken zonder antibiotica is onmogelijk.

Resistentie: Omdat bacteriën plasmiden uitwisselen ontstaan nieuwe bacteriën die resistent kunnen zijn tegen een bepaalde antibiotica. Een bacterieflora in de ovaria van de zeug is bedrijfsgebonden, zo ook de bacterieflora in het sperma, deze is bedrijfsgebonden aan de stal waarin de beren zijn gehuisvest. Deze twee komen bij elkaar in de ovaria van de zeug waar ze onderling plasmiden uitwisselen en er ontstaat een nieuwe bacterie variëteit.